Bộ lư trầm bằng gốm đế nhọn (LGTT02)

385.000

  • 1 lư gốm đế nhọn, nắp đồng đựng trong hộp giấy
  • Công dụng: Dùng để đốt trầm nụ và trầm miếng và bột trầm