Hương cây dài 50cm: hộp 12 nén; đường kính 0,7cm (HT12)

132.000 119.000

  • Số lượng: 12 cây hương/hộp
  • Kích thước cây: dài 50cm, đường kính cây 0,7cm
  • Thời gian cháy: 2,5h
  • Dùng trong các ngày lễ và các khoá lễ