Nhang vòng Trầm Tuệ hộp đỏ (HVTT02)

132.000

Bộ sản phẩm nhang vòng hộp đỏ mã HVTT02 bao gồm:

  • Số lượng: 10 khoanh nhang vòng/hộp
  • Kích thước: đường kính 10.5 cm
  • Thời gian cháy: 12h – phù hợp dùng trong các ngày lễ và các khóa lễ cần thời gian cháy dài