Nhang sạch không hóa chất: hương Trầm Tuệ phổ thông dài 30cm

(2 đánh giá của khách hàng)

22.000 20.000

  • Số lượng: 30 nén/que hương, dài 30cm đựng trong 01 hộp giấy
  • Nguyên liệu: Bột trầm hương, keo của cây bời lời
  • Xuất xứ trầm hương: Việt Nam