Nhang trầm hương cao cấp: Hương Trầm Tuệ Luxury (HT05)

1.320.000 1.188.000

– Số lượng: 108 que hương chiều dài 30 cm đựng trong 01 hộp gỗ
– Nguyên liệu: trầm hương tự nhiên
– Xuất xứ trầm hương: Việt Nam