Tag Archives: Đại Đức Thích Hạnh Từ

Các sản phẩm của Trầm Tuệ đã có mặt tại nhà hàng chay Tuệ Giác (Hà Nội)

nhà hàng chay tuệ giác

Hôm nay ngày 29/9/2018, Trầm Tuệ xin hoan hỉ thông báo các sản phẩm làm từ trầm hương thật & sạch của Trầm Tuệ đã có mặt tại Nhà hàng Chay Tuệ Giác – Hà Nội. Tuệ Giác là một nhà hàng chay với nhiều món chay ngon, tinh tế & đảm bảo vệ sinh […]