Tag Archives: hương tàn cong

Có thật tàn hương càng cong thì càng phát lộc?

Hương trầm

Nhang sạch là gì? Rất nhiều người có quan niệm rằng thắp hương cuốn tàn thì càng được chứng, càng tụ tài phát lộc. Điều này là đúng hay sai, phúc hay hoạ? Và bát hương như thế nào là lộc? Chỉ căn cứ vào hiện tượng tàn hương cuộn mà cho rằng có nhiều tài […]