Tag Archives: nhang trầm ở Quảng Ninh

Trầm Tuệ tham gia hội chợ OCOP Xuân 2018 ở Quảng Ninh

trầm tuệ quảng ninh, trầm hương ở quảng ninh

Từ ngày 7 – 12/02/2018, Trầm Tuệ tham gia một gian hàng trong Hội chợ OCOP Xuân 2018 tại Hạ Long – Quảng Ninh. Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2018 với chủ đề “Thương hiệu OCOP Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa” có quy mô khoảng 200 gian hàng, được tổ […]