Tag Archives: quan điểm sai lầm về đốt hương

Hương bẩn và các quan niệm tâm linh sai lầm

Nhang sạch

Thói quen thắp hương: nhang cong tàn là phúc hay hoạ?!? Người Việt Nam ta bao đời nay có truyền thống thờ phụng tổ tiên để tưởng nhớ tới cội nguồn. Các loại hương thơm thường xuyên được sử dụng trong gia đình cũng như đền thờ miếu mạo. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng khói […]